Lesvoorwaarden & vakanties

Wanneer je les volgt bij Cajónles in Utrecht stem je in met de lesvoorwaarden.
Alle lesvoorwaarden en -tarieven zijn opgesteld conform de richtlijnen van de Vrije Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging.


1. Starten met lessen & opzegtermijn
– Je kunt het hele lesseizoen door instappen (september t/m juni), m.u.v. de vakantieperiodes (zie 4).
– Je wordt in overleg wekelijks of tweewekelijks op een vaste lestijd ingeroosterd op maandag, dinsdag of woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur of 19.00 en 21.00 uur.
– Losse workshops worden in overleg op de lesdagen ingeroosterd, de tijden kunnen hiervoor iets afwijken van het normale lesrooster.
– De lessen lopen door totdat je opzegt. Er geldt een opzegtermijn van één maand, die ingaat na je eerste lesmaand (in je eerste maand kun je dus opzeggen zonder opzegtermijn).

2. Betaling
– Voor de (twee)wekelijkse lessen betaal je via automatische overboeking op elke 15e van de maand een vast bedrag.
– Voor de workshops dien je het bedrag vóór de lesdag per bank te betalen.

3. Korting
– Er geldt een kortingstarief voor mensen onder de 21, studenten, minima en mensen met een U-pas.
– Om gebruik te kunnen maken van de korting, dien je een geldig bewijs te laten zien (ID-bewijs, studentenkaart, loonstrookje of uitkeringsspecificatie, of U-pas). Dit wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
– Wil je weten of je recht hebt op een U-pas of dat je een minima bent? Kijk hier voor meer info: www.u-pas.nl/aanvragen.

4. Vakantieperiodes
Gedurende het lesseizoen zijn er standaard drie vakantieperiodes waarin geen les is:
– 2 weken kerstvakantie (december/januari)
– 2 weken in het voorjaar (maart/april)
– 8/9 weken zomervakantie (juli/augustus)

Vakantiedata voor 2024:
– Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024 (week 52 & 1)
– Aprilvakantie: maandag 1 t/m zondag 14 april 2024 (week 14 & 15)
– Zomervakantie: maandag 1 juli t/m zondag 25 augustus 2024 (week 27 t/m 34)
– Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025 (week 52 & 1)

5. Gemiste lessen door vakantie & lessen inhalen
– Bij vakantie/vrije dagen van de leerling zelf (dus buiten het vakantierooster om), worden de lessen gewoon doorberekend.
– Verhindering graag per mail of telefoon (030-2436914) doorgeven.
– Als je het tijdig laat weten, kan je een gemiste les inhalen, mits het rooster het toelaat en mits de inhaalles plaatsvindt binnen een week (bij wekelijkse les) of binnen een week voor of na de gemiste les (bij tweewekelijkse les). Je dient zelf aan te geven of je hier gebruik van wilt maken.

6. Gemiste lessen door ziekte & lessen inhalen
– Bij verhindering (ziekte, arbeidsongeschiktheid) van de leerling, worden de lessen gewoon doorberekend.
– Verhindering graag per mail of telefoon (030-2436914) doorgeven.
– Als je het tijdig laat weten, kan je een gemiste les inhalen, mits het rooster het toelaat en mits de inhaalles plaatsvindt in dezelfde week (bij wekelijkse les) of binnen een week voor of na de gemiste les (bij tweewekelijkse les). Je dient zelf aan te geven of je hier gebruik van wilt maken.
– Duurt de verhindering langer dan de opzegtermijn (één maand), dan ben je na deze maand geen lesgeld meer verschuldigd. Zorg wel dat je de docent hier duidelijk van op de hoogte stelt.

7. Verhindering bij ziekte van de docent
– Bij verhindering (ziekte, arbeidsongeschiktheid) van de docent, dien je twee lessen door te betalen.
– Duurt de verhindering langer dan twee lessen, dan ben je na deze twee lessen geen lesgeld meer verschuldigd.