Lesvoorwaarden & vakanties

Wanneer je les volgt bij Cajónles in Utrecht, stem je in met onderstaande lesvoorwaarden.
Alle lesvoorwaarden en -tarieven zijn opgesteld conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging.


1. Starten met lessen & opzegtermijn
Je kunt het hele seizoen door instappen, behalve in de vakantieperiodes (zie 4).
Je wordt in overleg wekelijks of tweewekelijks ingeroosterd op een vaste lestijd op maandag, dinsdag of woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur (kinderen in overleg evt. in de namiddag).
De lessen lopen door totdat je opzegt. Er geldt een opzegtermijn van één maand, die ingaat na de eerste lesmaand.
Losse workshops worden in overleg op de lesavonden of evt. in de namiddag ingeroosterd.

2. Betaling
Voor de (twee)wekelijkse lessen, ontvang je aan het begin van elke maand een factuur voor de maand ervoor, die binnen 8 dagen per bank betaald dient te worden.
Voor de workshops dien je het bedrag vóór de lesdag per bank te betalen.

3. Korting
Er geldt een kortingstarief voor mensen onder de 21, studenten, minima en mensen met een U-pas.
Om gebruik te kunnen maken van de korting, dien je een geldig bewijs te laten zien (U-pas, ID-bewijs, studentenkaart, loonstrookje of uitkeringsspecificatie).
Wil je weten of je recht hebt op een U-pas of dat je een minima bent? Kijk hier voor meer info: www.u-pas.nl/aanvragen.

4. Vakantieperiodes
Gedurende het lesseizoen zijn er standaard drie vakantieperiodes waarin geen les is:
– 2 weken kerstvakantie (december/januari)
– 2 weken in het voorjaar (maart/april)
– 8/9 weken zomervakantie (juli/augustus)

Data voor 2019:
– Aprilvakantie: maandag 15 t/m zondag 28 april 2019
– Zomervakantie: maandag 8 juli t/m zondag 1 september 2019
– Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

5. Gemiste lessen door vakantie & lessen inhalen
Bij vakantie/vrije dagen van de leerling zelf (dus buiten het vakantierooster om), worden de lessen gewoon doorberekend.
Verhindering graag per mail of telefoon (030-2436914) doorgeven.
Als je het tijdig laat weten, kan je een gemiste les inhalen, mits het rooster het toelaat en mits de inhaalles plaatsvindt binnen een week (bij wekelijkse les) of binnen een week voor of na de gemiste les (bij tweewekelijkse les). Je dient zelf aan te geven of je hier gebruik van wilt maken.

6. Gemiste lessen door ziekte & lessen inhalen
Bij verhindering (ziekte, arbeidsongeschiktheid) van de leerling, worden de lessen gewoon doorberekend.
Verhindering graag per mail of telefoon (030-2436914) doorgeven.
Als je het tijdig laat weten, kan je een gemiste les inhalen, mits het rooster het toelaat en mits de inhaalles plaatsvindt binnen een week (bij wekelijkse les) of binnen een week voor of na de gemiste les (bij tweewekelijkse les). Je dient zelf aan te geven of je hier gebruik van wilt maken.
Duurt de verhindering langer dan de opzegtermijn (één maand), dan ben je na deze maand geen lesgeld meer verschuldigd. Zorg wel dat je de docent hier duidelijk van op de hoogte stelt.

7. Verhindering bij ziekte van de docent
Bij verhindering (ziekte, arbeidsongeschiktheid) van de docent, dien je twee lessen door te betalen.
Duurt de verhindering langer dan twee lessen, dan ben je na deze twee lessen geen lesgeld meer verschuldigd.